Kronisk syk arbeidstaker

Language

Dersom en arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Hvem kan få?

Arbeidstakere med kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær eller en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode, kan søke om at NAV dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan søke om unntak fra arbeidsgiverperioden. Arbeidsgivere som søker bør gjøre dette i samarbeid med arbeidstakeren.

Hvordan søker du?

Du finner søknadsskjema under ”Skjema og søknad”. Når du har valgt riktig skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet.

Hvordan søker arbeidsgiveren om refusjon?

Dersom NAV innvilger søknaden kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert for alle sykdomsfravær uansett diagnose.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknaden om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes.

Du finner søknadsskjema under ”Skjema” i høyremenyen. Når du har valgt riktig skjema, kommer du til skjemaveilederen. I denne veilederen skal du krysse av for hvilke vedlegg og hva slags dokumentasjon du må legge ved søknaden. Du får også opp et førstesideark. For at vi skal kunne behandle søknaden din raskt og effektivt, ber vi deg sende inn det som står nevnt i førstesidearket. Legg førstesidearket øverst i forsendelsen/brevet.

Feriepenger

Arbeidsgiver får feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refundert innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i forhold som kan ha betydning for ytelsen du får utbetalt fra NAV, må du straks melde fra til NAV.