Skjemaer - inntektsopplysninger og refusjon

  • Sykepenger (inntektsopplysninger for arbeidstaker – ordinære sykepenger)
  • Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger (Altinn)