Skjemaer - inntektsopplysninger og refusjon

  • Sykepenger (inntektsopplysninger for arbeidstaker – ordinære sykepenger)
  • Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger (Altinn)

Papirskjemaet for inntektsopplysninger blir i løpet av 2018 erstattet av en digital inntektsmelding. Les mer på nav.no/inntektsmelding.