Når NAV utbetaler sykepenger etter arbeidsgiverperioden

For at arbeidstakeren skal få sykepenger fra NAV, må arbeidsgiveren først sende inntektsopplysninger.

Når skal inntektsopplysningene sendes?

Opplysningene bør sendes inn så snart arbeidsgiveren vet at arbeidstakeren er sykmeldt utover arbeidsgiverperioden.

Hvilke skjema skal brukes?

NAV kan ikke behandle søknaden før arbeidsgiveren har sendt Inntektsopplysninger for arbeidstaker (NAV 08-30.01). Her finner du adressene for saksbehandling av sykepenger.

Inntektsopplysninger kan nå sendes digitalt. Alle arbeidsgivere må bruke denne løsningen fra 1. januar 2019. Samtidig kommer det nye beregningsregler. Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Faste trekk i lønnen

Hvis arbeidstakeren har pålegg om faste trekk fra lønnen utover ordinært skattetrekk, må arbeidsgiveren også fylle ut skjemaet Trekkopplysninger (NAV 08-30.02). Skjemaet sendes direkte til NAV Økonomi stønad, Trekkhåndtering, Postboks 354, 8601 Mo i Rana.