Når NAV utbetaler sykepenger etter arbeidsgiverperioden

Her får du informasjon om skjema og innsending.

Hvilke skjema skal brukes?

Dersom arbeidsgiver ikke forskutterer og NAV skal betale ut sykepenger til arbeidstaker, må arbeidsgiver sende inn skjemaet under til NAV Arbeid og ytelser i fylket der arbeidstakeren bor (dette er ikke det lokale NAV-kontoret). Her finner du adressene til NAV Arbeid og ytelser i fylkene.

NAV 08-30.01 Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie- / opplæringspenger og omsorgspenger. Skjemaet finner du under Skjema og søknad på denne siden. Veiledning for utfylling finner du under Relatert informasjon.

Papirskjemaet for inntektsopplysninger blir i løpet av 2018 erstattet av en digital inntektsmelding. Les mer på nav.no/inntektsmelding.

Har arbeidstaker trekk utover ordinært skattetrekk, det vil si i form av skattefrie fradrag (kun fagforeningstrekk og trekk til Pensjonstrygden for sjømenn), trekkpålegg fra Skatteetaten eller frikort - må arbeidsgiver sende inn følgende skjema direkte til NAV Regnskap Mo i Rana:

NAV 08-30.02 Trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie- / opplæringspenger og omsorgspenger (til skjemaveileder). Skjemaet finner du under Skjema og søknad på denne siden.

Når skal skjemaene sendes?

Skjemaene bør sendes inn så snart arbeidsgiver vet at arbeidstaker er sykmeldt utover arbeidsgiverperioden.