Dette må du vite om sykepenger

Dette må du som arbeidsgiver vite om sykepenger, refusjon fra NAV med mer.

I menyen til høyre finner du informasjon om sykepenger og forhold du må kjenne til. Du finner også skjemaer om inntektsopplysninger og refusjon fra NAV.

Dette må du også vite:

Les om nye adresser for innsending av sykmeldingens del D og inntektsskjema til NAV.