Dette må du vite om sykepenger

Dette må du som arbeidsgiver vite om sykepenger, refusjon fra NAV med mer.

I menyen til høyre finner du informasjon om sykepenger og forhold du må kjenne til. Du finner også skjemaer om inntektsopplysninger og refusjon fra NAV.

Dette må du også vite:

Finn riktig adresse for innsending av sykmeldingens del D og inntektsskjema til NAV.

Inntektsopplysninger kan nå sendes digitalt. Alle arbeidsgivere må bruke denne løsningen fra 1. januar 2019. Samtidig kommer det nye beregningsregler. Les mer på nav.no/inntektsmelding.