Informasjonsmateriell

Det er laget flere nyttige publikasjoner for oppfølgingsarbeidet, både i nett- og papirversjoner.

Brosjyren Oppfølging av sykmeldte gir en oversikt over reglene, samt hvem som gjør hva på hvilke tidspunkter. Den finnes også på nynorsk (Oppfølging av sjukmelde) og engelsk (Follow-up of sick leave).

Beskrivelse av hvordan du bruker den digitale oppfølgingsplanen (foreligger ikke i papirversjon).

Sjekkliste for dialogmøte 1 gir informasjon om hva dialogmøtene skal inneholde og hvordan de skal gjennomføres.

Arbeidstilsynet har laget oversikten "Sykmeldt? Dette må du huske" med de viktigste punktene i oppfølgingsarbeidet. 

Informasjonsmateriellet i papirversjon kan bestilles fra vårt lager i Halden via e-post: nav@granada.no.

 

Brosjyren Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak er utdatert og vil ikke bli oppdatert.