Sykmelding - Nyttig å vite for arbeidsgivere

I mai 2015 tok de første sykmelderne i bruk en ny sykmelding som samler innspill og tilbakemeldinger til arbeidsgivere på ett sted. Inntil videre skrives den fortsatt ut på papir, men som arbeidsgiver bør du gjøre deg kjent med endringene.

2015-versjonen av sykmeldingen vil du som arbeidsgiver finne relevant informasjon i et eget felt. Der vil det for eksempel stå om arbeidstakeren el er helt eller delvis sykmeldt og i hvilket tidsrom. Videre vil du se om sykmelderen har innspill til deg. Det kan dreie seg om behov for eller forslag til tilrettelegging, eller andre hensyn som bør tas på arbeidsplassen.

Om den nye sykmeldingen

Hensikten med den nye sykmeldingen er både at kommunikasjonen mellom sykmelder og NAV er raskere og sikrere, men også at opplysningene som skal legges inn er mer relevante og situasjonsbestemte. Sykmeldingen legger opp til en tettere dialog mellom sykmelderen og den sykmeldte med vekt på tidligst mulig aktivitet, muligheten for å være i arbeid og eventuelle behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Fra 1. mars 2016 vil alle sykmeldere være pålagt å bruke den nye versjonen av sykmeldingen. Den delen av sykmeldingen som sendes deg, vil fortsatt komme på papir.

Når du får en utskrift av den nye versjonen, vil den se noe annerledes ut enn den gamle. Sykmelderen har anledning til å gi innspill om tilrettelegging eller spesielle hensyn som må tas for at arbeidstakeren skal komme raskest mulig tilbake i arbeid. Medisinske opplysninger er som før utelatt på arbeidsgivers eksemplar.

Forenklet sykmelding

Hvis arbeidstakeren blir sykmeldt for en av de vanligste infeksjonssykdommene (for eksempel influensa eller bihulebetennelse) varer sykmeldingen som regel under 16 dager. I slike tilfeller vil sykmelderen benytte en forenklet versjon av sykmeldingen.

Tilbakedatering

Til forskjell fra den gamle sykmeldingen har ikke den nye et spesielt felt for tilbakedatering. Når legen har tilbakedatert, innebærer det imidlertid at han kan dokumentere overfor NAV at det har vært forutgående kontakt med pasienten. Tilbakedateringen vil framkomme i arbeidsgiver utskrift som forskjellen mellom sykmeldingens første dag (fra og med-dato) og utstedelsesdatoen.

Sykmelders underskrift

Sykmeldere som bruker den nye, digitale sykmeldingen benytter digital signatur, som er en sikker løsning og gjør sykmelders signatur overflødig på utskriftene. Sykmeldinger som har et signaturfelt skal fortsatt ha sykmelders underskrift.