Du kan komme raskere tilbake i jobb

Selv om du har helseplager, har du mange muligheter til å være i arbeid. Nye behandlingstilbud og tettere oppfølging kan få deg raskere tilbake i jobb.

Både spesialisthelsetjenesten og NAV tilbyr tjenester som kan være aktuelle for deg. Hvert fylke har sine tilbud, som kan variere noe fra fylke til fylke.

NAV har avtale med ulike virksomheter som tilbyr avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering.

Avklaring – hva må til at du skal jobbe igjen?

Ta kontakt med NAV, som vil vurdere om du trenger hjelp til å avklare i hvilken grad du kan jobbe og hva som eventuelt skal til for å stå i arbeid. Les mer om avklaring

Oppfølging – du kan få hjelp til å tilrettelegge arbeidet

Kan du komme raskere tilbake i jobb hvis arbeidssituasjonen blir tilrettelagt? Hvis du har behov for individuell veiledning og praktisk oppfølging for å få tilpasset arbeidet ditt kan dette tilbudet være aktuelt. Les mer om oppfølging

Arbeidsrettet rehabilitering – hvis du er i tvil om hva du klarer

Trenger du å prøve ut hvor mye du klarer å jobbe, eller kanskje du trenger hjelp til å se nye muligheter? Tilbudet om arbeidsrettet rehabilitering skal styrke arbeidsevnen din og bidra til at du mestrer helseproblemer som gjør det vanskelig å delta i arbeidslivet. Les mer om arbeidsrettet rehabilitering

Raskere behandling hos spesialist

Med Raskere tilbake kan du komme raskere til spesialist. Spesialisthelsetjenesten har utvidet sin ordinære kapasitet og opprettet nye tilbud som en del av ordningen. Tilbudet er også aktuelt hvis du står i fare for å bli sykmeldt. Les mer om tilbudet om raskere behandling hos spesialist i din region

Dialogmøter og oppfølgingsplan – tettere oppfølging fra arbeidsgiver

Du og arbeidsgiveren din har sammen ansvar for at du skal komme raskt tilbake i jobb. Du har rett til tett oppfølging, og du er forpliktet til å samarbeide for å finne gode ordninger på arbeidsplassen.

Det dere blir enige om, skal arbeidsgiveren din føre opp i en oppfølgingsplan. Det er også arbeidsgivers ansvar å invitere til et dialogmøte med deg og din lege/annen sykmelder innen 7 ukers sykmelding. Les mer om tettere oppfølging (pdf).