Raskere tilbake

Raskere tilbake er tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det finnes Raskere tilbake-tiltak i alle fylker, men innholdet i tiltakene kan variere noe.

Raskere tilbake omfatter tilbud fra NAV og spesialisthelsetjenesten.

NAV har tilbud om

Med disse tilbudene kan sykmeldte få raskere avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV. Det er NAV-kontoret som vurderer om et arbeidsrettet tiltak kan gis.

Spesialisthelsetjenesten har tilbud om

Hos spesialisthelsetjenesten kan både sykmeldte og de som står i fare for å bli sykmeldte få tilbud om behandling gjennom henvisning fra fastlege.

Forutsetninger

Forutsetningen for å få et Raskere tilbake-tilbud er at det kan bidra til at den sykmeldte kan komme raskere tilbake i arbeid, og at arbeidsgiver har

  • utarbeidet oppfølgingsplan
  • dokumentert at det er gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem, eller at bedriftsinterne tiltak har vært vurdert, men ikke er mulig å gjennomføre. 

Raskere tilbake-telefonen

Raskere tilbake har også en telefontjeneste for arbeidsgivere som har spørsmål om tiltakene. Telefontjenesten kan hjelpe til med å gjøre deg som arbeidsgiver tryggere på håndteringen av sykefraværsarbeidet i egen virksomhet.

Raskere tilbake-telefonen gir ikke råd om enkeltsaker, men vil så langt det er mulig hjelpe arbeidsgiver med å få svar på spørsmål som angår innholdet i "Raskere tilbake".

Tjenesten er etablert i samarbeid med Helsedirektoratet.

Raskere tilbake-telefonen for arbeidsgivere: 55 55 33 36, tastevalg 1 for arbeidsgiver og tastevalg 2 for Raskere tilbake.

 

Fakta

Raskere tilbake

  • ble besluttet av Sykefraværsutvalget høsten 2006
  • er en del av IA-samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet
  • er en egen post på statsbudsjettet, og en videreføring av tilbudene blir vurdert fra år til år.