Beregning av måned

Konkursåpningsdagen skal regnes som den første dagen i månedsberegningen. Når det skal beregnes krav etter lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd nr. 2, skal månedsberegningen i Domstolloven § 148 andre ledd legges til grunn.

Beregning for deler av måneden

Lønn skal beregnes i henhold til avtale, eventuelt praksis hos arbeidsgiver. Hvis det ikke foreligger slik avtale eller praksis, skal lønn for del av en måned beregnes ut fra at det er 26 arbeidsdager per måned og 6 arbeidsdager per uke. Månedslønnen deles dermed på 26 dager og ganges med antall arbeidsdager (inkludert lørdager) vedkommende skal ha lønn for.