Tilrettelegg for unge med nedsatt funksjonsevne

Mange unge med nedsatt funksjonsevne opplever at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Med litt tilrettelegging og oppfølging i startfasen kan mange utfordringer løses.

Avtale om tilrettelegging og oppfølging

NAV tilbyr en Avtale om tilrettelegging og oppfølging for arbeidssøkere og arbeidsgivere som sikrer at du som arbeidsgiver får den støtten du trenger. 

NAV har tiltak og virkemidler som kan være aktuelle: Kompensasjon av lønn, hjelp til rekruttering og hjelp til å tilrettelegge arbeidsplassen. Se veiviser hvordan tilby jobb til en person som trenger tilrettelegging

Arbeidslivscoach 

Vil du tilby en praksisplass eller rekruttere unge med nedsatt funksjonsevne, kan en arbeidslivscoach ved NAV Arbeidslivsenter bistå. Arbeidslivscoachen hjelper både IA- og ikke IA-virksomheter, se oversikt over fylkesvise kontaktpersoner

Er du IA-virksomhet eller vil bli det, kan du også kontakte NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke. Arbeidslivssentrene tilbyr tjenester for å beholde, rekruttere og fremme god helse og et inkluderende arbeidsliv.

Her kan du lese mer om Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne