Jobbstrategi for unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien er rettet mot unge under 30 år med nedsatt funksjonsevne og som har behov for hjelp til å komme i arbeid.

Strategien omfatter unge med både fysiske og psykiske helseproblemer. Overgangen mellom utdanning og arbeid er høyt prioritert. Les mer om Jobbstrategien på regjeringen.no.

Den nye IA-avtalen, for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018, prioriterer unge med nedsatt funksjonsevne under delmål 2. Dette delmålet handler om å hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Les mer om IA-avtalen på regjeringen.no.

Se informasjon om tiltak og virkemidler og kontaktinformasjon for unge med nedsatt funksjonsevne.