IA-samarbeidsavtale 2014-2018

Ny og forenklet samarbeidsavtale for IA-virksomheter ble godkjent av myndigheten og partene i arbeidslivet den 4. mars 2014.

Virksomheter som tegner samarbeidsavtale med NAV skal så langt det er hensiktsmessig sette mål på alle tre delmål i IA-avtalen.

Under Relatert informasjon finner du lenker til samarbeidsavtalen på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk.