Tilrettelegging av arbeidsplassen for å kunne fortsette i arbeid

NAV har flere tiltak for personer med helseproblemer eller funksjonsnedsettelser som gjør det mulig å fortsette i arbeid hvis forholdene blir lagt til rette. Arbeidsgivere kan få hjelp fra NAV til å avklare behov for tilrettelegging, hjelpemidler, råd og veiledning.

Hvis du har ansatte med behov for å avklare sine arbeidsmuligheter, for eksempel sykmeldte som ikke lenger kan jobbe med sine tidligere arbeidsoppgaver, kan arbeidstakeren få delta på et avklaringstiltak. Hvis en medarbeider trenger omfattende oppfølging for å kunne beholde jobben sin, kan arbeidstakeren delta på et oppfølgingstiltak.

Hvis en arbeidstaker har behov for ny kompetanse for å kunne beholde jobben, har NAV ulike kvalifiseringstiltak.

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om tilrettelegging av arbeidsplassen. Dette kan være hjelpemidler eller annen tilrettelegging for personer med varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få assistanse på arbeidsplassen for å kunne være i jobb. Blinde eller svaksynte kan få lese- og sekretærhjelp. Døve eller hørselshemmede kan ha rett til tolkehjelp for å utføre arbeidet. Personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser eller behov for ledsager på grunn av sterkt nedsatt syn, kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet.

En tilretteleggings- og oppfølgingsavtale kan sikre arbeidsgiver regelmessig oppfølging, en fast kontaktperson i NAV, rask saksbehandling og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging i jobben.

Du kan også søke om tilskudd til tilrettelegging. Les mer om tilskudd til arbeidsgivere.