Podkast med tips for å utvikle arbeidsplassen

– Vi bruker store deler av livene vårt på jobb. Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsa vår og kvaliteten på arbeidet. Det er noe av det vi skal utforske.

Det forteller Cato Lorentz. Han er fast programleder for den nye podkasten og håper den kan gi inspirasjon i arbeidshverdagen.