Enkelt og nyttig verktøy for å forbedre arbeidsmiljøet

Verken fredagskaffe eller fruktkurv er avgjørende for et godt arbeidsmiljø. Derimot handler arbeidsmiljøet om selve arbeidet og hvordan det blir organisert, planlagt og gjennomført.

Arbeidsmiljøet påvirker både helsa og engasjementet, mens også resultater og produktivitet. Derfor er det viktig å ta arbeidsmiljøet på alvor.

Det er ikke alltid lett å komme i snakk om arbeidsmiljøet, eller finne gode løsninger. Dette verktøyet hjelper dere på vei.