Denne virksomheten er dyktig på arbeidsinkludering

GLØR IKS har 25 års erfaring med å ta inn de som står utenfor arbeidslivet. De har gjort seg noen verdifulle erfaringer på veien

– Vi er vant til å ha folk på tiltak, sier HR- og personalkonsulent Lisbeth Tøften.

Siden 1992 har renovasjonsselskapet tatt inn ungdommer på arbeidstrening og arbeidspraksis.

– Det kan være mye ressurser hos disse personene, men de er ikke så gode til å markedsføre seg selv, forteller driftsingeniør Johannes Gillebo.

Mange ungdommer har derfor fått sitt første møte med arbeidslivet gjennom GLØR på Lillehammer. De fleste begynner med papirsortering.

Les saken på Idebankens side.