Kontakt NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv og finnes i alle fylker. Virksomheter som har inngått en IA-avtale får en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret.

 

Partene i IA-avtalen er blitt enige om en ny avtale, som skal gjelde fra 2019-2022. Informasjonen under vil bli oppdatert i løpet av januar.


Kontaktpersonen veileder ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide målrettet og resultatorientert for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass, og sørger for at virkemidler fra NAV blir satt i verk, i tillegg kan han koordinere annen bistand fra NAV.

Kontakt NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke. Se også nyttig info under Relatert informasjon, og finn kurs i inkluderende arbeidsliv.

Mer om hva arbeidslivssenteret bidrar med

Arbeidslivssenteret kan hjelpe med å sette gode mål og tiltak for å bedre arbeidsmiljøet med utgangspunktet i virksomhetens virkelighet: Styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

I tillegg til å hjelpe med det systematiske IA-arbeidet, kan arbeidslivssenteret bistå på ulike måter for å nå målene. Noen stikkord er

  • krevende enkeltsaker
  • økonomiske virkemidler
  • systematisk sykefaværsoppfølging
  • seniorpolitikk
  • forebyggende og helsefremmende arbeid
  • inkludering av personer som står utenfor
  • psykisk helse og arbeid

Tjenestene er gratis og skreddersys med utgangspunkt i virksomhetens situasjon, ambisjoner og mål for IA- arbeidet. For mer informasjon om NAV Arbeidslivssenters tjenester, se tjenestebeskrivelsen.