Midler til forsøksprosjekter for å øke heltid og redusere deltid