Du kan bli permittert fra den delen av jobben som du ikke er sykmeldt fra. Da kan du få dagpenger i kombinasjon med sykepenger.

For deg som ble permittert i perioden fra 20. mars og frem til og med 31. august 2020, betalte arbeidsgiver 2 dager med lønn. Deretter fikk du lønnskompensasjon fra NAV i 18 dager.

For deg som permitteres fra og med 1. september 2020, gis det ikke lenger lønnskompensasjon fra NAV. I stedet skal arbeidsgiver betale lønn de 10 første dagene av permitteringen.

Hva skjer nå?

Du er delvis sykmeldt

Når du er sykmeldt, kan du søke om og få sykepenger. Det er arbeidsgiveren din som betaler sykepenger de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden)

Varsel om permittering

Arbeidsgiveren din varsler deg om permitteringen før den starter.

Permitteringen starter

Du får sykepenger fra NAV for den delen du er sykmeldt

  • Så lenge du har sykmelding, kan du fortsatt søke om og få sykepenger
  • Det er NAV som utbetaler sykepengene. Arbeidsgiveren din har ikke lenger ansvar for utbetalingen (heller ikke arbeidsgiverperioden)
  • Maksimalt beløp fra NAV er 50 675 i måneden, som tilsvarer en årslønn på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Du må ha sykmelding fra lege for å få sykepenger når du er permittert. Du kan ikke bruke egenmelding.

Kombinasjon av sykepenger og dagpenger ved permittering

Etter at arbeidsgiver har betalt deg lønn i 10 dager, kan du ha rett til dagpenger for den delen du ikke er sykmeldt, men bare hvis du er 50 % sykmeldt eller mindre. Er du sykmeldt mer enn 50 %, kan du ikke få dagpenger i kombinasjon med sykepenger. Da får du sykepenger for de prosentene du er sykmeldt.

Les mer om dagpenger

Er du bare delvis permittert?

Be legen om å få to sykmeldinger. De to sykmeldingene fører til hver sin søknad om sykepenger – én som sykmeldt fra jobben din og én som permittert. NAV trenger de to ulike søknadene for å beregne sykepengene dine riktig.

Hva må jeg gjøre?

Når du får varsel om permittering

Vi trenger en kopi av permitteringsvarselet du har fått av arbeidsgiveren din, slik at vi kan beregne sykepengene dine riktig. Du kan levere permitteringsvarselet ved å laste det opp digitalt eller sende det i posten.


Søke om sykepenger

  1. Du sender sykmeldingen til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no. Fikk du den bare på papir, sender du den i posten. Finn postadresse

  2. Siste dag i sykmeldingsperioden får du en SMS om at du kan fylle ut søknaden om sykepenger. Det er først da du kan svare på hva som skjedde mens du var syk, for eksempel om du jobbet litt underveis eller om var på ferie.

  3. Arbeidsgiveren din må sende en inntektsmelding som brukes til å beregne sykepengene dine.


Når permitteringen starter

Når permitteringen starter, kan du registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Du får tidligst dagpenger fra det tidspunkt du har registrert deg og levert søknad. Får du problemer med registreringen, kan du bruke Skriv til oss.

Her søker du om dagpenger

Hvorfor må jeg registrere meg som arbeidssøker?

For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker. Selv om du tenker at du skal tilbake til den jobben du har, er det viktig at du er åpen for å se etter andre jobber når du er frisk nok. Mange arbeidsgivere har fortsatt bruk for arbeidskraft. Permitteringer kan vare lenger enn man ser for seg i starten, i verste fall kan jobben også forsvinne. Vikariater eller kortvarige jobber kan bli viktig både for økonomien og CV-en din. I en jobb tjener du sannsynligvis mer enn dagpengene. Samtidig får du feriepenger når du er i jobb, noe du ikke får av dagpengene.

Når kommer pengene?

Sykepengene kommer i gjennomsnitt 4 uker etter at du søkte. Sjekk saksbehandlingstider i ditt fylke og utbetalingsdatoene.

Lønnskompensasjonen fra NAV for dag 3-20 utbetales innen 3 virkedager etter at arbeidsgiveren din har meldt inn de nødvendige opplysningene til oss. Les mer om lønnskompensasjon.

Her kan du lese mer om saksbehandlingstid på dagpenger.

Viktig å vite