Du kan bli permittert selv om du er 100 % sykmeldt. Da får du fortsatt sykepenger fra NAV, maksimalt 50 675 kroner i måneden. Dersom du fremdeles er permittert når du blir friskmeldt, får du lønn fra arbeidsgiveren din de 15 første dagene. Deretter kan du få dagpenger.

Hva skjer nå?

Du er 100 % sykmeldt

Når du er sykmeldt, kan du søke om og få sykepenger. Det er arbeidsgiveren din som betaler sykepenger de første 16 dagene (arbeidsgiverperioden).

Varsel om permittering

Arbeidsgiveren din varsler deg om permitteringen før den starter.

Permitteringen starter

 • Du må ha sykmelding fra lege for å få sykepenger når du er permittert. Du kan ikke bruke egenmelding.
 • Det er NAV som utbetaler sykepengene. Arbeidsgiveren din har ikke lenger ansvar for utbetalingen (heller ikke arbeidsgiverperioden).
 • Maksimalt beløp fra NAV er seks ganger folketrygdens grunnbeløp.
 • Du får sykepenger til du blir friskmeldt.

Du blir friskmeldt

Permitteringen får virkning for deg først når du blir helt eller delvis friskmeldt og egentlig skulle møtt på jobb.

 • Du får ikke lenger sykepenger, men du får lønn fra arbeidsgiveren din de 15 første dagene.
 • Etter de 15 dagene kan du ha rett til dagpenger. Dagpenger er en viss prosent av lønnen din, så du går ned i lønn.

  Les mer om dagpenger

Er du bare delvis permittert?

Be legen om å få to sykmeldinger. De to sykmeldingene fører til hver sin søknad om sykepenger – én som sykmeldt fra jobben din og én som permittert. NAV trenger de to ulike søknadene for å beregne sykepengene dine riktig.

Hva må jeg gjøre?

Når du får varsel om permittering

Vi trenger en kopi av permitteringsvarselet du har fått av arbeidsgiveren din, slik at vi kan beregne sykepengene dine riktig. Du kan levere permitteringsvarselet ved å laste det opp digitalt eller sende det i posten.


Søke om sykepenger

 1. Du sender sykmeldingen til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no. Fikk du den bare på papir, sender du den i posten. Finn postadresse

 2. Siste dag i sykmeldingsperioden får du en SMS om at du kan fylle ut søknaden om sykepenger. Det er først da du kan svare på hva som skjedde mens du var syk, for eksempel om du jobbet litt underveis eller om var på ferie.

 3. Arbeidsgiveren din må sende en inntektsmelding som brukes til å beregne sykepengene dine.

Når du blir friskmeldt

Når du blir friskmeldt, registrerer du deg som arbeidssøker og søker om dagpenger. Du får tidligst dagpenger fra det tidspunkt du har registrert deg og levert søknad. Får du problemer med registreringen, kan du bruke Skriv til oss .

Her søker du om dagpenger

Hvorfor må jeg registrere meg som arbeidssøker?

For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker. Selv om du tenker at du skal tilbake til den jobben du har, er det viktig at du er åpen for å se etter andre jobber når du er frisk nok. Mange arbeidsgivere har fortsatt bruk for arbeidskraft. Permitteringer kan vare lenger enn man ser for seg i starten, i verste fall kan jobben også forsvinne. Vikariater eller kortvarige jobber kan bli viktig både for økonomien og CV-en din. I en jobb tjener du sannsynligvis mer enn dagpengene. Samtidig får du feriepenger når du er i jobb, noe du ikke får av dagpengene.

Når kommer pengene?

Sykepengene kommer i gjennomsnitt 4 uker etter at du søkte. Sjekk saksbehandlingstider i ditt fylke og utbetalingsdatoene.

Her kan du lese mer om saksbehandlingstid på dagpenger.

Viktig å vite