Er du helt eller delvis sykmeldt?

Er sykmeldingen din på for eksempel 20, 50 eller 80 prosent, er du delvis sykmeldt.

Jeg er 100 % sykmeldt
Jeg er delvis sykmeldt