Hvis du ikke er mer enn 50 % sykmeldt, kan du ha rett til sykepenger i kombinasjon med dagpenger. Sykepengene beregnes ut fra hva du får i dagpenger. I perioden du er syk vil du derfor få utbetalt det samme som du ville fått i dagpenger.

Hva skjer nå?

  • Du får dagpenger for den delen du er frisk nok til å jobbe.
  • Så lenge du har sykmelding, kan du søke om og få sykepenger for den delen du er syk.
  • Du må ha sykmelding fra legen fra første dag.
  • Er du permittert, har ikke arbeidsgiveren din lenger ansvar for utbetalingen. Du får sykepenger utbetalt fra NAV.
  • Sykepengene beregnes ut fra hva du får i dagpenger. I perioden du er syk vil du derfor få utbetalt det samme som du ville fått i dagpenger.

Er du bare delvis permittert?

Be legen om å få to sykmeldinger. De to sykmeldingene fører til hver sin søknad om sykepenger – én som sykmeldt fra jobben din og én som permittert. NAV trenger de to ulike søknadene for å beregne sykepengene dine riktig.

Hva må jeg gjøre?

  1. Du sender sykmeldingen til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no. Fikk du den bare på papir, sender du den i posten. Finn postadresse

  2. Send beskjed til NAV om at du har fått sykmelding slik at vi kan samordne dagpengene med sykepengene. Pass på å få med fra-dato og til-dato for sykmeldingen. Send beskjed til NAV.

  3. Send meldekort som vanlig mens du er sykmeldt. Kryss «nei» på spørsmål 3 om sykdom.

  4. Når perioden med sykmelding er over, vil du få en SMS fra NAV om å fylle ut søknaden om sykepenger. Du finner søknaden på Ditt sykefravær.

Når du er blitt helt frisk igjen, fortsetter du å sende meldekort.

Hva skjer med sykepengene?

Illustrasjonen viser saksbehandlingsprosessen for sykepenger. Når du sender inn en sykmelding, starter sykmeldingsperioden. Når sykmeldingsperioden er over, sender du en søknad om sykepenger og når den er ferdig behandlet kommer utbetalingenSykmeldingSøknadUtbetalingDagene sykmeldingen din varerSaksbehandling

Siste dag i sykmeldingen kan du søke om sykepenger. I søknaden opplyser du om det som kan påvirke sykepengene, for eksempel om du jobbet litt eller var på ferie. Du får en SMS når søknaden er klar til å fylles ut.

Sykepengene kommer i gjennomsnitt 4 uker etter at du søkte, og de kommer på andre datoer enn dagpenger. Sjekk saksbehandlingstider i ditt fylke og utbetalingsdatoene.

Viktig å vite