Er du mellom 51 og 99 % sykmeldt, mister du dagpengene. Samtidig får du sykepenger i den prosenten du er sykmeldt. Det betyr at du går merkbart ned i inntekt. For å få en kombinasjon av sykepenger og dapenger kan du ikke være mer enn 50 % sykmeldt.

Hva skjer nå?

  • Du må ha sykmelding fra legen fra første dag.
  • Så lenge du har sykmelding, kan du søke om og få sykepenger for den delen du er syk
  • Når du er sykmeldt mer enn 50 %, kan du ikke få dagpenger for den delen du ikke er sykmeldt
  • Er du permittert, har ikke arbeidsgiveren din lenger ansvar for utbetalingen. Du får sykepenger utbetalt fra NAV.
  • Sykepengene beregnes ut fra hva du får i dagpenger. Er du for eksempel sykmeldt 80 %, vil du få utbetalt 80 % av dagpengegrunnlaget.

Er du bare delvis permittert?

Be legen om å få to sykmeldinger. De to sykmeldingene fører til hver sin søknad om sykepenger – én som sykmeldt fra jobben din og én som permittert. NAV trenger de to ulike søknadene for å beregne sykepengene dine riktig.

Hva må jeg gjøre?

  1. Du sender sykmeldingen til NAV fra Ditt sykefravær på nav.no. Fikk du den bare på papir, sender du den i posten. Finn postadresse

  2. Send beskjed til NAV om at du har blitt syk slik at vi kan samordne dagpengene med sykepengene. Pass på å få med fra-dato og til-dato for sykmeldingen. Send beskjed til NAV

  3. Send meldekort for perioden fram til du ble sykmeldt. Kryss «ja» på spørsmål 3 om sykdom, og kryss deretter av hvilke dager i perioden du har vært syk.

  4. Når perioden med sykmelding er over, vil du få en SMS fra NAV om å fylle ut søknaden om sykepenger. Du finner søknaden på Ditt sykefravær.

Så snart du er frisk, registrerer du deg som arbeidssøker og søker dagpenger på nytt. Får du problemer med registreringen, kan du bruke Skriv til oss.

Her søker du om dagpenger

Hva skjer med sykepengene?

Illustrasjonen viser saksbehandlingsprosessen for sykepenger. Når du sender inn en sykmelding, starter sykmeldingsperioden. Når sykmeldingsperioden er over, sender du en søknad om sykepenger og når den er ferdig behandlet kommer utbetalingenSykmeldingSøknadUtbetalingDagene sykmeldingen din varerSaksbehandling

Siste dag i sykmeldingen kan du søke om sykepenger. I søknaden opplyser du om det som kan påvirke sykepengene, for eksempel om du jobbet litt eller var på ferie. Du får en SMS når søknaden er klar til å fylles ut.

Sykepengene kommer i gjennomsnitt 4 uker etter at du søkte, og de kommer på andre datoer enn dagpenger. Sjekk saksbehandlingstider i ditt fylke og utbetalingsdatoene.

Skal jeg sende meldekort mens jeg er syk?

Selv om du ikke lenger får dagpenger, kan det være lurt å fortsette å sende meldekort. Da slipper du å registrere deg som arbeidssøker igjen etterpå.

Er du sykmeldt lenge og ikke ønsker å sende meldekort hver 14. dag, må du markere dette i meldekortet. Da svarer du «nei» på spørsmålet om du fortsatt vil stå registrert som arbeidssøker de neste 14 dagene. Som friskmeldt må du registrere deg på nytt hvis du skal søke om av dagpenger.

Viktig å vite