Velg dokumentasjon

Helsetjenester og ortopediske hjelpemidler (HEL)

Søknad om parykk/hodeplagg, øyeprotese, ansiktsdefektprotese, brystprotese, spesialbrystholder, alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelseNAV 10-07.57

Dette skjemaet bruker du hvis du skal søke om refusjon av utgifter du har hatt, eller du skal søke om stønad til: parykk/hodeplagg, øyeprotese, ansiktsdefektprotese, brystprotese, spesialbrystholder, alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse, egenbetaling fotseng/ortopedisk fottøy ved godkjent yrkesskade, egenbetaling fotseng ved diabetes.

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

Vedlegg: Legeerklæring

vis hele teksten

Ved første gangs søknad om hjelpemiddelet må du alltid sende med legeerklæring.

NAV kan også senere etterspørre legeerklæring ved behov.

Søker du om stønad til individuelt tilpasset parykk grunnet kontaktallergi, må behovet dokumenteres ved allergologisk utredning fra dermatolog eller i spesialavdeling i sykehus.

Vedlegg: Originalkvittering(er)

vis hele teksten

Ved refusjon av utgifter til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse, må det fremgå av kvitteringen hva slags type sko som er kjøpt og hvilken størrelse de er i.