Velg dokumentasjon

Foreldre- og svangerskapspenger (FOR)

Søknad om endring eller nytt uttak av foreldrepengerNAV 14-16.05

Dette skjemaet bruker du hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk om å utsette eller gradere foreldrepengene. 

Du bruker også dette skjemaet som vedlegg til elektronisk søknad om gradert uttak. Både du og arbeidsgiver må skrive under på skjemaet før du legger det ved den elektroniske søknaden. 

Viktig informasjon om dine rettigheter og plikter

Les om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader

 

Vedlegg: Dokumentasjon på lovbestemt ferie

vis hele teksten

Dersom du skal ta ut ferie som er overført fra i fjor eller ta ut neste års ferie på forskudd, må arbeidsgiveren din bekrefte dette. Arbeidsgiveren din må også bekrefte perioden og at det er feriedager som følger av ferieloven.

Hvis arbeidsgiveren din sender digital inntektsmelding, trenger du ikke legge ved dokumentasjonen.

Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse fra legen din

vis hele teksten

Det er ikke tilstrekkelig å levere en sykmelding. Legen din må i tillegg skrive en særskilt legeerklæring hvor det konkret fremgår hvordan sykdommen/skaden påvirker evnen til å ta seg av barnet, i hvilken grad du er avhengig av hjelp (helt eller delvis) og hvor lenge sykdommen antas å vare.

Vedlegg: Dokumentasjon på innleggelsen

vis hele teksten

Helseinstitusjonen må bekrefte perioden du eller barnet er lagt inn. Dersom det er barnet som er lagt inn, gjelder det kun det barnet som du får foreldrepenger for.