Nedgang i serviceklager (2015)

Det kom 13 prosent færre serviceklager til NAV i 2015 enn i 2014.

I fjor ble det registrert 5 196 serviceklager på den statlige delen av NAV. Dette er en nedgang på 716 klager i forhold til 2014.

- Å bedre brukeropplevelsene er et av våre viktigste satsingsområder, og vi er fornøyd med at vi ser en tydelig nedgang i antall serviceklager. Alle som har kontakt med NAV skal møtes med respekt og verdighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Selvbetjeningstjenester

En del av nedgangen skyldes trolig at brukerne nå lettere kan kontakte sin saksbehandler gjennom Ditt NAV, samt at NAV Klageinstans og NAV Forvaltning er blitt flinkere til å informere om saksbehandlingstider.

- Det viser at vår satsing på utvikling av selvbetjeningstjenester gir resultater, og stadig flere brukere finner det de trenger av informasjon på nav.no, sier Vågeng.

Flest klager knyttet til arbeidsavklaringspenger

Fremdeles er det misnøye med «veiledning, informasjon og oppfølging» som er den vanligste klageårsaken, med ca 45 prosent av serviceklagene. Det er fortsatt saker om arbeidsavklaringspenger som genererer flest serviceklager, fulgt av sykepenger, dagpenger og uføretrygd.

- Vi må bli flinkere til å gi korrekt og forståelig informasjon. Derfor fortsetter vi klarspråksarbeidet, vi styrker nav.no og vi jobber for å frigjøre ressurser til oppfølging, sier Vågeng.

Fakta

Fakta om serviceklagene:

  • En serviceklage er en klage på hvordan man har opplevd kontakten med NAV.
  • Statistikken over serviceklager er basert på antall ferdigbehandlede saker i NAV.
  • NAV Klageinstans har i 2015 ferdigbehandlet 4513 av klagene som ble registrert.
  • I tillegg videreformidlet NAV 978 serviceklager på kommunal del av NAV, som ble sendt inn via nav.no.
  • Over 90 prosent av klagene er mottatt elektronisk, hovedsakelig på nav.no.