Kontakt oss

Her får du informasjon om hvem du skal kontakte om stønad til bil, tilpasning av bil og spesialutstyr til bruk i bil.

Gjelder det Kontakt
Ytterligere informasjon om stønad til bil Ditt regionale bilsenter
Spesialutstyr og tilpasning/ombygging av bil Ditt regionale bilsenter
Reparasjon av spesialutstyr
Verksteder som har avtale med NAV må få en bestilling fra bilsenteret før de kan reparere spesialutstyret.
Ditt regionale bilsenter
Innlevering av bil Ditt regionale bilsenter
Spørsmål om påtegning fra vergemålsmyndighet på gjeldsbrev for umyndige brukere Fylkesmannen i bostedsfylke
Andre spørsmål om vedtak og gjeldsbrev Ditt regionale bilsenter