Kjøreopplæring

Fyller du vilkårene for bilstønad, kan du få tilskudd til nødvendig kjøreopplæring. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd og beregnes på samme måte som tilskudd til bil.

I noen tilfeller kan en annen i husstanden få tilskudd til kjøreopplæring. Dette gjelder når du av medisinske årsaker ikke kan kjøre bil selv eller er for ung til å kjøre bil.

Når du får innvilget tilskudd til kjøreopplæring finner du selv trafikkskole, og det fylles ut en skriftlig avtale mellom NAV og trafikkskolen. Oversikt over trafikkskoler finner du på Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.