Innkreving og innbetaling

Help

Her finner du informasjon om innbetalinger til NAV, info til bidragsmottakere, varsel om skattemotregning, søknad ved betalingsproblemer, klage på vedtak om bidrag m.m.

Om NAV Innkreving

NAV Innkreving er en del av Skatteetaten og er ansvarlig for å kreve inn underholdsbidrag og feilutbetalinger etter til vedtak fra NAV. At NAV Innkreving er en del av Skatteetaten har ikke noen betydning for saken din.

Varsel om skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.

Jeg har mottatt «Avtale om fristforlengelse»

NAV Innkreving har som oppgave å sikre at ingen krav blir foreldet. Pengekrav foreldes etter tre år fra utbetalingsdatoen. Foreldelsesfristen kan forlenges ved ulike tiltak, deriblant å signere avtalen om fristforlengelse.

Klage på vedtak om barnebidrag

En klage på et vedtak må sendes til den NAV-enheten som har fattet vedtaket om bidrag eller tilbakekreving. En klage fører, som hovedregel, ikke til stans av innkrevingen.