Innkreving og innbetaling

Help

Her finner du informasjon om innbetalinger til NAV, info til bidragsmottakere, varsel om skattemotregning, søknad ved betalingsproblemer, klage på vedtak om bidrag m.m.

Innbetalinger

Her finner du informasjon om innbetaling til NAV, endring av forfallsdato, trekk i lønn, for mye innbetalt m.m.

eFaktura og avtalegiro

Du kan bruke eFaktura til å betale hvilket som helst krav til NAV Innkreving. Avtalegiro kan benyttes i barnebidragssaker.

Bidragsmottaker

Her finner du utbetalingsinformasjon, utbetalingsdatoer m.m.

Betalingsproblemer

Ta kontakt med NAV Innkreving for å avtale nedbetaling av kravet. Du kan bli bedt om å dokumentere inntekter og utgifter.

Betalingsanmerkning

All trekk i lønn og ytelser kalles utleggstrekk. Utleggstrekk vil bli rapportert inn og registrert som en betalingsanmerkning.

Varsel om skattemotregning

Får du penger til gode på skatten, kan NAV Innkreving kreve å få disse pengene til å dekke gjeld du har til NAV. Dette kalles skattemotregning.