Engangsstønad under utenlandsopphold utenfor EØS der Norge har trygdeavtale

For en kvinne som oppholder seg i et land Norge har trygdeavtale med, er det bestemmelsene i den enkelte avtale som avgjør om hun vil få engangsstønad under utenlandsoppholdet.

Kan jeg få engangsstønad under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Det avgjørende for utbetaling av engangsstønaden under utenlandsoppholdet er om du er omfattet av avtalen. I tillegg må engangsstønad være omfattet av avtalen.