Engangsstønad under utenlandsopphold i land utenfor EØS der Norge ikke har trygdeavtale

En kvinne som oppholder seg i et land utenfor EØS-området som Norge ikke har trygdeavtale med, vil kunne få engangsstønad dersom hun er medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet.

Kan jeg få engangsstønad under utenlandsoppholdet?

Først må du sjekke om du beholder medlemskapet i folketrygden.

Du har rett til å få utbetalt engangsstønad dersom du får barn under utenlandsoppholdet hvis du er medlem av folketrygden på det tidspunktet du føder eller adopterer barnet.