Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per September 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Statistikk per 30. juni 2018

Grunn- og hjelpestønad

Nr. 3-2018

Arbeid og velferd

Per september 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Statistikk pr. 30. september

Krigspensjon

Statistikk pr. 30. september

Kontantstøtte

Per september 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Statistikk pr. 30. september

Supplerende stønad

Statistikk pr. 30. september

Barnetrygd

Statistikk pr. 30. september

Ytelser til gjenlevende

Statistikk pr. 30. september

Stønad til enslig mor og far

Per Oktober 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Statistikk pr. 30. september

Avtalefestet pensjon (AFP)

Per september 2018

Uføretrygd (pressemelding)

Per oktober 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Statistikk pr. 30. september

Alderspensjon (pressemelding)

Statistikk pr. 30. september

Barnebidrag

Per oktober 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Statistikk for 1. - 3. kvartal 2018

Foreldrepenger

Per November 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Nr. 4-2018

Arbeid og velferd

3. kvartal 2018

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2018

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per Desember 2018

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per desember 2018

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Året 2018

Trygdemisbruk

4. kvartal 2018

Sykefraværsstatistikk

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende