Publiseringskalender

PubliseringsdatoKalender hendelse
Per juni 2019

Svangerskapspenger og engangsstønad

Per juli og august 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

Per september 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per september 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Per oktober 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per september 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per oktober 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per oktober 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per oktober 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

Per november 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

3. kvartal 2019

Sykefravær (pressemelding) NB! Publisering kl 08.00 pga sampublisering med SSB

Per november 2019

Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet

Per november 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger

Per desember 2019

Hovedtall om arbeidsmarkedet (pressemelding)

Per november 2019

Månedsstatistikk uføretrygd

Per desember 2019

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger (pressemelding)

Året 2019

Trygdemisbruk

Per desember 2019

Uføretrygd (pressemelding)

Per desember 2019

Uføretrygdede med yrkesskadefordeler

Statistikk publiseres kl 10. Oppdateres løpende