Om «Sikkerhet i NAV»

Siden «Sikkerhet i NAV» er rettet mot ansatte i NAV, men kan også være relevant for andre samarbeidspartnere.

Informasjonen tar utgangspunkt i HMS- og sikkerhetsrutiner i NAV.

Hva finner du på siden?

I boksene på sikkerhetssiden beskrives de ulike rollene i NAVs sikkerhetsarbeid:

  • Medarbeider - hvordan du kan forberede deg på og håndtere volds- eller trusselhendelser.
  • Leder - hva ledere skal gjøre for å forebygge, håndtere, følge opp, dokumentere og rapportere volds- og trusselhendelser.
  • Andre roller i sikkerhetsarbeidet - hva HR-koordinator, sikkerhetskoordinator, verneombud, tillitsvalgte, Arbeids- og velferdsdirektoratet skal gjøre.
  • Verktøy, rutiner og maler - tips, opplæring, statistikk og annen informasjon om arbeidet med sikkerhet.
  • Melde fra - hvordan melde fra, hva som skal meldes og hvem som skal gjøre det.

Lenker som feiler

Noen lenker leder til Navet, NAVs intranett. Dette er intern informasjon og lar seg derfor ikke åpne for den som ikke er pålogget NAVs plattform. Samarbeidspartnere kan ta kontakt med NAV for informasjon som ligger på Navet.

Siden er utviklet i samarbeid med KS og representanter fra kommunene.

Tilbake til "Sikkerhet i NAV"