Tettere samarbeid om arbeid og helse

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal forsterke samarbeidet om å løse samfunnsutfordringer, og har laget en strategi for felles innsats for arbeid og helse.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og helsedirektør Bjørn Guldvog er enige om at de to direktoratene må jobbe enda tettere sammen for å løse store utfordringer som frafall i skolen, integrering og sosial ulikhet. Målet er å få flere i arbeid.

Målet med samarbeidet

Den nye strategien bygger på kunnskap om at arbeid er bra for helsa for de aller fleste.
Målet med strategien er at personer i yrkesaktiv alder skal få nødvendig, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet. Helsesektoren og NAV skal gjennom et tettere samarbeid, bedre kunne hjelpe den enkelte. Det skal utvikles modeller og arbeidsmåter for å sikre samtidighet og helhet i tilbudene.

Strategien fremmer konkrete forslag og anbefalinger på fire punkter:

  • Rydde i roller og ansvar
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av strategi og tjenester
  • Etablere felles arbeidsformer og rammer for  intervensjoner
  • Styrke kompetansen på området

På hvert av tiltaksområdene er det konkretisert hva direktoratene vil gjøre.

Det tilrettelegges for felles systematisk kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen fagområdet arbeid og helse.