Brukermedvirkning

Arbeids- og velferdsdirektoratet tar med brukerrepresentanter på råd gjennom faste brukerutvalg. Brukerutvalget skal blant annet bidra til å sikre brukermedvirkning innenfor områder i NAV, som har betydning for brukerne.

Brukerråd for ungdom i Trøndelag

Trøndelag er først ute i NAV med å etablere en ny region. De to trøndelagsfylker ble slått sammen fra nyttår 2018. I etableringen av den nye regionen var vi opptatt av å ta med oss det vi opplevde som suksessfaktorer. Brukerråd for ungdom var en av de satsingen vi valgte å videreføre i den nye regionen.

Vil du teste nye tjenester?

Vi vil ha med oss brukere og interesserte når vi lager nye digitale tjenester. I NAVs nye laboratorium NAV Lab inviterer vi deg til å være med å utvikle nav.no.

Referater

Her finner du referater fra Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer i Sentralt brukerutvalg i NAV, perioden 1.1.2018 -31.12.2019. Representanter for personbrukerne (landsdekkende organisasjoner) – hovedbrukergruppen i NAV:

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for brukermedvirkning på lokalt nivå, fylkesnivå og direktoratsnivå.