NAV og kunnskap

NAV er en av Norges største leverandører av statistikk og analyser. På denne siden finner du oversikt over alt kunnskapsstoffet NAV produserer eller finansierer, samt kunnskap om NAV.

Arbeidssøkere og stillinger

Arbeidsledighetstallene blir publisert hver måned klokken 10.00. Dato finnes i publiseringskalenderen. Ved midten av hver måned publiseres supplerende statistikk over helt ledige, som inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. 

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Sykefravær

Sykefraværsstatistikk blir publisert hvert kvartal klokken 08.00. Dato finnes i publiseringskalenderen.

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

AAP, nedsatt arbeidsevne og uføretrygd

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Pensjon

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Forskning finansiert av NAV:

Familie og barn

Statistikk:

På oversiktssiden finner du blant annet statistikk over:

Analyser:

Infografikk:

Sosiale tjenester

Se SSBs side for trygd og stønad for statistikk over økonomisk sosialhjelp fra kommunene.

Analyser:

Forskning finansiert av NAV:

Andre temaer

Statistikk:

Analyser:

Infografikk:

Forskning bestilt av NAV:

NAVs publikasjoner

Kunnskap om NAV

Analyser:

Forskning finansiert av NAV:

Annet:

Publisering av statistikk i NAV