Privat

Serviceklage fra privatperson

Du vil få svar på serviceklagen innen 3 uker. Har du heller behov for å stille spørsmål eller gi oss beskjed om noe annet, må du kontakte oss på telefon. Du kan også logge inn for å sende oss en beskjed.

Ikke send sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8. Dette er for eksempel opplysninger om helseforhold eller diagnoser.

 

Klagen gjelder