Bedrift

Klage på vegne av bedrift


Send ikke sensitiv informasjon som opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8.

 

Klagen gjelder