Andre

Serviceklage på vegne av annen privatperson


Send ikke sensitiv informasjon som opplysninger om helseforhold eller diagnoser, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8.

 

Klagen gjelder
Fullmakt

For at NAV skal kunne svare på klagen din, må du ha fullmakt på vegne av den du klager for. Dersom NAV ikke har mottatt skriftlig fullmakt, må du sende dette til NAV.