Viktig informasjon om reise til EU/EØS-land

Language

Personer som er statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land.

Praksisendringen skjer på bakgrunn av en ny gjennomgang av regelverket for å motta kontantytelser fra NAV ved midlertidig opphold i EU/EØS-land. Les mer om praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33

Hva betyr praksisendringen for deg?

Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger kan du reise til et annet EU/EØS-land uten å søke NAV. Før du vurderer å reise, må du likevel forsikre deg om at oppholdet ikke hindrer annen avtalt helse- eller arbeidsrettet aktivitet og oppfølging. 

Les mer om hva som gjelder for den enkelte ytelsen:

Du kan ha krav på kompensasjon

Har du fra 2012 mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi du oppholdt deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Har du mistet retten av andre årsaker, vil du ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen.

Hvis du tror at du er berørt av denne endringen må du kontakte NAV på telefon 55 55 33 33. Du kan også logge inn på nav.no og skrive til oss.

NAV går nå gjennom saker for å finne ut hvor mange som kan ha rett til kompensasjon og vil kontakte de det gjelder når vi behandler saken. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid.