Brexit og informasjon på regjeringen.no

Departementene har laget en nettside om Brexit og Norge som inneholder oppdatert status for pågående forhandlinger, samt en side med svar og spørsmål på problemstillinger som kan oppstå som følge av Brexit.