Pressemeldinger

Help

Her finner du pressemeldinger fra NAV Vestfold og Telemark.

Sykefraværet er stabilt

I andre kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet 4,8 prosent i Vestfold og 5,3 prosent Telemark. Dette er en nedgang på 3,1 prosent på ett år i Vestfold og en oppgang på 2,1 prosent i Telemark. For regionen samlet ligger det legemeldte sykefraværet på samme nivå som i fjor.

Nedgang i antall arbeidsledige

I august var det 3570 helt ledige i Vestfold. Dette tilsvarer 2,8 prosent av befolkningen og er en nedgang på 123 personer siden august 2018. Fortsatt er ledigheten i Vestfold den nest høyeste i Norge.

Fortsatt høy ledighet i Telemark

I august var det 2274 helt ledige i Telemark. Dette tilsvarer 2,7 prosent av befolkningen og er en økning på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Telemark er fortsatt ett av de fylkene i landet med høyest ledighet.

Økning i antall uføre

Ved utgangen av juni 2019 mottok 34686 personer i Vestfold og Telemark uføretrygd fra NAV. Dette utgjør 13,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år og er en økning på 1416 personer i forhold til samme periode i fjor. Vestfold og Telemark er det fylket med 5.størst andel uføre.

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

Ved utgangen av juni 2019 mottok 9043 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) i Vestfold og Telemark. Dette er en nedgang på 4,1 prosent siden første kvartal 2019.

Nedgang i sykefraværet

I første kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet 5,6 prosent i Vestfold og 5,9 prosent Telemark. Dette er en nedgang på 4,6 prosent på ett år i Vestfold og 3,5 prosent i Telemark.

Bedriftsundersøkelsen 2019

Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2019 viser en høyere optimisme blant bedriftene i Vestfold og Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2018.

Svak nedgang i sykefraværet i Telemark

I fjerde kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet 5,6 prosent i Telemark. Dette er en nedgang på 0,4 prosent på ett år. På landsbasis var sykefraværet 5,1 prosent. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Sykefraværet går ned i Vestfold

I fjerde kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet 5,2 prosent i Vestfold. Dette er en nedgang på 4,6 prosent på ett år. På landsbasis var sykefraværet 5,1 prosent. Det er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Fortsatt vekst i antall uføre

Ved utgangen av 2018 mottok 14.308 personer i Telemark 19.656 personer i Vestfold uføretrygd fra NAV . Dette utgjør henholdsvis 13,3 og 12,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i de to fylkene, og er en økning på til sammen 1217 personer i forhold til samme periode i fjor.