Hvem er den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen? Sjefsjakten starter nå!

I dag gikk startskuddet for jakten på den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen – «Rauseste sjef – UNG». Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) og NAV-kontorene i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker samarbeider om å finne sjefer som er rause og gir unge mennesker muligheter.

Bakgrunnen for samarbeidet om kampanjen «Rauseste sjef - UNG» er et felles ønske om å skape engasjement for å inkludere flere unge i arbeidslivet, og ytterligere styrke det gode samarbeidet med arbeidsgivere i vårt område. Vi håper også å bidra til bedre integrering og inkludering av unge som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Med arbeidsgivere på laget

Kampanjen skal bidra til å synliggjøre viktigheten av en inkluderende holdning og praksis i arbeidslivets integreringsarbeid, rekrutteringsarbeid og arbeidsmiljø for unge mennesker.

- Det er altfor mange unge som står utenfor arbeidslivet, og vi i NAV er nødt til å få med oss hele næringslivet for å løse denne store samfunnsoppgaven. Vi er avhengige av gode sjefer og arbeidsgivere som våger å gi unge mennesker en sjanse, sier Katrine Christiansen, leder ved NAV Drammen.

Hun legger vekt på at en raus leder er en som er god på å møte mennesker med annen bagasje, livserfaring, eller holdninger enn seg selv.

- De sjefene som klarer å romme ulikheter, skaper et godt arbeidsmiljø hvor unge folk trives. Kampanjen vil synliggjøre det gode arbeidet mange bedrifter og ledere allerede gjør på dette området, og målet er å skape ytterligere engasjement for temaet inkluderende arbeidsliv, sier Christiansen.

Rause sjefer tar samfunnsansvar
Mange unge mennesker i vår region står fortsatt utenfor det ordinære arbeidslivet. Som en del av NAVs ungdomssatsning, passer det godt å gi ekstra honnør til dem som inkluderer Drammensregionens unge.

Christiansen tror at mange sjefer, ledere og arbeidsgivere i Drammensregionen er svært gode på å tenke inkluderende rekruttering av unge.

- Nå trenger vi hjelp til å finne og nominere de rause arbeidsgiverne som satser på unge og får dem ut i jobb. Dette er arbeidsgivere som har forstått at nøkkelen til fremtidens suksess ligger i neste generasjons kompetanse!

Alle kan nominere og stemme

I løpet av kampanjeperioden skal de nominerte arbeidsgiverne kjempe om prisen som Drammensregionens «Rauseste sjef – UNG». Konkurransen og nominasjonene foregår på Facebook, på https://www.facebook.com/Rsjefung.

Sammen med en avstemning på Facebook, er det også dannet en jury som skal vurdere de ulike ledernes evne til å inkludere unge mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Juryformann og leder for Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, vet det er mange dyktige ledere i Drammensregionen som tar et stort samfunnsansvar.

- Gode ledere gir mye av seg selv for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Nå ønsker vi å finne disse sjefene som går foran med et godt eksempel og er til inspirasjon for andre, sier Kjølstad.

Fakta


En raus sjef for unge er en leder som blant annet;

 • ser verdien av de unges ressurser og kompetanse
 • har mot nok til å ansette unge uavhengig av erfaring og bakgrunn
 • gjør det lille ekstra for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • ser fordelene ved en arbeidsplass med stort mangfold
 • viser engasjement og heier på ungdommen

Her er de som er med i juryen:

 • Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen (Juryformann)
 • Inger-Anne Speilberg, direktør NAV Vest-Viken
 • Micke Andersson, butikksjef Kiwi XL Ligosenteret
 • Manuela Ramin-Osmundsen, direktør for arbeid og inkludering, Nye Drammen
 • Kjersti Gulliksrud, leder Øvre Eiker Næringsråd
 • Ann-Mari Henriksen, rektor Åssiden Videregående skole
 • Sara Angelica Al-Jaborry, juryens ungdomsrepresentant
Leder for næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad og NAV-leder i Drammen, Katrine Christiansen, ber om hjelp til å finne og nominere rause sjefer for unge i Drammensregionen.
Leder for næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad og NAV-leder i Drammen, Katrine Christiansen, ber om hjelp til å finne og nominere rause sjefer for unge i Drammensregionen.