Pressemeldinger

Help

Her finner du pressemeldinger fra NAV i Vest-Viken.

Økt sykefravær i Akershus

I 2. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 4,7 prosent i Akershus. Det er en økning på 2,9 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,9 prosent, en økning på 2,2 prosent.

Stabilt sykefravær i Buskerud

I 2. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,1 prosent i Buskerud. Det er en økning på 0,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 4,9 prosent, en økning på 2,2 prosent.

Godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i august registrert 3 577 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

Fortsatt 1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I august var det 1 767 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,0 prosent, mens i landet som helhet var det 2,3 prosent helt ledige.

Hvem er den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen? Sjefsjakten starter nå!

I dag gikk startskuddet for jakten på den rauseste sjefen for unge i Drammensregionen – «Rauseste sjef – UNG». Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) og NAV-kontorene i Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker samarbeider om å finne sjefer som er rause og gir unge mennesker muligheter.

Nedgang i ledigheten i Buskerud

I Buskerud var det i juli registrert 3 672 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ledigheten i Buskerud er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,4 prosent.

1,8 prosent ledighet i Asker og Bærum

I juli var det 1 789 helt ledige personer i Asker og Bærum, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten i Akershus var på 2,1 prosent, mens i landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

1,9 prosent arbeidsledighet i Akershus

I juni var det 6 206 helt ledige personer i Akershus, noe som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 3 prosent siden samme tid i fjor. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Fortsatt godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i juni registrert 3 264 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, en nedgang på 1,4 prosent.

Nedgang i sykefraværet i Akershus

I 1. kvartal 2019 var det legemeldte sykefraværet på 5,3 prosent i Akershus. Det var en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2018. Sykefraværet for landet var på 5,5 prosent, også en nedgang på 1,4 prosent.

Godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i mai registrert 3 255 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,1 prosent.

1,6 prosent ledighet i Asker og Bærum

I mai var det 1 565 helt ledige personer i Asker og Bærum. Begge kommunene har en ledighet på 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I landet som helhet var 2,1 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid, mens det i Akershus var 1,9 prosent ledige.

Stor mangel på arbeidskraft i Vest-Viken

I årets bedriftsundersøkelse fra NAV Vest-Viken, det vil si Asker, Bærum og Buskerud, oppga bedriftene at de manglet cirka 5 275 personer. Av drøyt 1300 bedrifter NAV har kontaktet svarte 1 027 på undersøkelsen, noe som utgjør en svarandel på hele 77 prosent.

Fortsatt godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i april registrert 3 556 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,3 prosent.

2 prosent ledighet i Akershus

I april var 6 428 personer, 2,0 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i Akershus. I landet som helhet var 2,3 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i mars registrert 3 641 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,4 prosent.

Stabilt arbeidsmarked i Akershus

6 719 personer, 2,1 prosent av arbeidsstyrken, var helt ledige i Akershus i mars. I landet som helhet var 2,4 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Nedgang i sykefraværet i Buskerud

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i Buskerud. Det var en nedgang på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sykefraværet for landet var på 5,1 prosent, en nedgang på 1,3 prosent.

Økt sykefravær i Akershus

I 4. kvartal 2018 var det legemeldte sykefraværet på 5,0 prosent i Akershus. Det var en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Sykefraværet for landet var på 5,1 prosent, en nedgang på 1,3 prosent.

Fortsatt lav ledighet i Buskerud

I Buskerud var det i februar registrert 3 747 helt ledige personer, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet, som ligger på 2,5 prosent

Fortsatt lav ledighet i Akershus

I Akershus var 7 002 personer, 2,2 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige i januar. I landet som helhet var 2,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Fortsatt godt arbeidsmarked i Buskerud

I Buskerud var det i januar registrert 3 861 helt ledige personer. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er identisk med landsgjennomsnittet.