Pressemeldinger

Help

Her finner du pressemeldinger fra NAV Øst-Viken.

Arbeidsmarkedet august 2019, NAV Øst-Viken

I august er det registrert 9 652 helt ledige i regionen Øst-Viken, 2,6 prosent av arbeidsstyrken, en økning med 511 helt ledige fra august i fjor, da ledigheten var 2,5 prosent.

Arbeidsledighetstall juli 2019, NAV Øst-Viken

I juli er det registrert 6 908 helt ledige i Akershus, 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang med 98 helt ledige fra juli i fjor, da ledigheten var på 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet er på 2,4 prosent ved utgangen av juli.

En liten økning i ledigheten i Øst-Viken

I juni er det registrert 6 206 helt ledige i Akershus, som utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 193 helt ledige fra juni i fjor, da ledigheten var på 1,8 prosent. Til sammenligning har Norge som helhet en ledighet på 2,1 prosent.

Nedgang i sykefraværet i Øst-Viken

Det legemeldte sykefraværet for arbeidstakere i Akershus har gått ned 1,4 prosent fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Sykefraværet er nå 5,3 prosent. I Østfold er det legemeldte sykefraværet gått ned 2 prosent i samme periode. Sykefraværet er nå 6,2 prosent.

Arbeidsmarkedet mai 2019, NAV Øst-Viken

Ledigheten i Akershus under landsgjennomsnittet. Det er registrert 6 178 helt ledige i Akershus i mai, 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 275 helt ledige fra mai i fjor, da ledigheten var på 1,8 prosent. Norge som helhet har en ledighet på 2,1 prosent,

Økning i antall uføre

49 899 personer i Øst-Viken, en andel på 10,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, mottok uføretrygd ved utgangen av første kvartal. Det er en økning på 2 553 personer sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen er på 5,4 prosent.

Stor mangel på arbeidskraft i Øst-Viken

NAV Øst-Vikens bedriftsundersøkelse for 2019 viser at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i regionen: 5 900 personer. Det er spesielt utfordrende for virksomhetene å få tak i kvalifisert arbeidskraft til yrker innenfor helse, pleie og omsorg, samt bygg og anlegg.

Arbeidsmarkedet april 2019, NAV Øst-Viken

Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Kraftig nedgang i antall AAP-mottakere

Fakta: Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre. De finner du i vedlagte statstikknotater.

Arbeidsmarkedet mars 2019, NAV Øst-Viken

Fakta: Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre, inkludert Asker og Bærum. De finner du i vedlagte...

Arbeidsmarkedet februar 2019, NAV Øst-Viken

Fakta: Den nye NAV-regionen Øst-Viken ble etablert 1. januar 2019. Den består av Østfold og Akershus, med unntak av kommunene Asker og Bærum. Totalt 38 kommuner. Fra 2020 vil kommunereformen resultere i en reduksjon av antall NAV-kontorer fra 38 til 29 i vår region. Vi vil publisere separate tall for de to fylkene inntil videre, inkludert Asker og Bærum. De finner du i vedlagte statstikknotater.

3,3 prosent helt ledige i Østfold i januar

Ved utgangen av januar er det registrert 4 651 helt ledige østfoldinger, det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 249 helt ledige fra januar i fjor, da ledigheten var på 3,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent.

Akershus har fortsatt et godt arbeidsmarked

Ved utgangen av januar 2019 er det registrert 7 002 helt ledige i Akershus, 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 331 helt ledige fra januar i fjor, da ledigheten var på 2,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent i januar.