Pressemeldinger

Help

Her finner du pressemeldinger fra NAV Trøndelag.

Stabil arbeidsledighet i Trøndelag

I august var 4 777 helt arbeidsledige i Trøndelag. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 2 prosent fra samme periode i fjor.

31 945 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen av unge uføre fortsetter. 2,4 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1,3 prosent.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.

Lavt og stabilt ledighetsnivå i Trøndelag

Ved utgangen av juli var det 4844 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er sju prosent færre enn på samme tid i fjor. Ledigheten i fylket er nå på to prosent.

Fortsatt lav ledighet i Trøndelag

Ved utgangen av juni er det 4 330 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag, viser ferske tall fra NAV. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig er det lyst ut nær 3000 stillinger i fylket.

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å gå ned

Ved utgangen av mai er ledigheten i Trøndelag på 1,7 prosent, som tilsvarer 4 210 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 190 færre enn på samme tid i fjor, og gir en nedgang på 4 prosent.

Stabilt sykefravær i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag lå på 5,4 prosent i 4. kvartal i 2018, som tilsvarer en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Trønderne er litt mer syke enn landsgjennomsnittet, som er på 5,1 prosent.

31 064 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1 prosent.

Ledigheten har aldri vært lavere i Trøndelag

Ledigheten fortsetter å synke utover høsten. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktoberledigheten som er registrert noen gang.

Laveste ledighet i september på 30 år

4 447 personer var ved utgangen av september helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 11 prosent. Den største nedgangen i antall ledige er i kommunene Trondheim, Indre Fosen og i Orkanger.

God trend i Trøndelag – halvert ledighet på Fosen

4 892 personer var ved utgangen av august helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent. På Fosen er antall ledige halvert siste året.

Lav ledighet i sommer

5 212 personer var ved utgangen av juli helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på syv prosent.

Lav ledighet og god stillingstilgang i Trøndelag

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å holde seg lav og var ved utgangen av juni på 1,9 prosent. Også stillingstilgangen er god. I juni var det registret over 3.000 ledige stillinger i Trøndelag.

Sykefraværet ned i Trøndelag

Mens sykefraværet øker for landet som helhet, er Trøndelag et av få fylker med nedgang i fraværet i 1. kvartal 2018.

Kraftig nedgang i ledigheten i mai i Trøndelag

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien.

Stabil lav arbeidsledighet i Trøndelag

Ledighetsnedgangen fortsetter også i april. Ved utgangen av måneden er det 4 996 helt ledige i fylket, ni prosent færre enn på samme tid i fjor. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Ledigheten ned åtte prosent i Trøndelag

I mars er det registrert 5201 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 449 færre enn på samme tid i fjor, som gir en nedgang på åtte prosent. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Færre ledige i Trøndelag – størst nedgang på Fosen

Ved utgangen av februar var det 5 212 helt ledige i Trøndelag, dette er 715 færre enn for ett år siden. Nedgangen er spesielt stor på Fosen. De har 170 færre ledige nå i februar mot samme tid i fjor.

Nær 30.000 uføretrygdede i Trøndelag i 2017

Antallet uføretrygdede i Trøndelag har økt med 1,9 prosent siste år. Ved utgangen av 2017 mottok 29.956 trøndere uføretrygd. Dette er 560 flere enn på samme tid i fjor.

Økning i antall serviceklager i Trøndelag

I 2017 ble det registrert 391 serviceklager i den statlige delen av NAV i Trøndelag. Noen av henvendelsene var fra brukere som ønsket å komme i kontakt med NAV, og handlet ikke om service. Likevel har det vært nær en dobling av antall serviceklager sammenlignet med året før.

Godt arbeidsmarked ved årets start

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tiden som kommer.

Ledigheten sank gjennom hele 2017

Snittet for året viser en ledighet på 2,2 prosent i Sør-Trøndelag. I årets siste måned er 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb.

Her er de nye lederne i NAV Trøndelag

Lederne på regionnivået i NAV Trøndelag er nå klare. – Jeg er trygg på at vi har fått på plass et solid lag, som vil bidra godt til utviklingen av det nye fylket, sier Bente Wold Wigum, påtroppende regiondirektør for NAV Trøndelag.