Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Nordland.

Lav oktoberledighet i Nordland

I oktober 2019 er det 2 227 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 4,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 744. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger

I september 2019 var det 5 436 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er en nedgang på 1 144 personer fra samme måned i fjor, noe som tilsvarer en reduksjon på 17 prosent.

Nedgang i arbeidsledigheten i Nordland

I september 2019 er det 2 092 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent. Det er 252 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 11,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 576. Dette tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

Fortsatt høyt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Finnmark, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019, deretter følger Oppland med 5,5 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,0 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 4,9 prosent i 2. kvartal 2019.

Lav arbeidsledighet i Nordland

I august 2019 er det 2 276 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 7,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 688. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Økning i uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av juni 2019 var 13,4 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 180 mottakere av uføretrygd. Dette er 758 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I juli 2019 er det 2 359 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 128 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 5,0 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 761. Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Stabil lav ledighet i Nordland

I juni 2019 er det 2 217 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 99 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 5 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 715 Dette tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nordland har landets høyeste sykefravær

Nordland har sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2019. Dette er høyest sykefravær i landet. Etter Nordland kommer Finnmark med 6,3 prosent og Østfold med 6,2 prosent. Oslo har lavest sykefravær med 4,5 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,5 prosent i 1. kvartal 2019.

Fortsatt lav ledighet i Nordland

I mai 2019 er det 2 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 2 903. Dette tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt nesten 5 000 flere i 2019

NAVs bedriftsundersøkelse 2019 Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4874* flere i 2019 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, eiendom og tjenesteyting samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2019 er det 2 389 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 86 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 055. Dette tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Økt ledighet i Nordland

I mars 2019 er det 2 632 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Det er 190 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på 8 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 340. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Stabilt sykefravær i Nordland

Nordland har, sammen med Østfold, landets høyeste sykefravær på 5,9 prosent, deretter følger Finnmark med 5,8 prosent. I landet som helhet er sykefraværet på 5,1 prosent i 4. kvartal 2018.

2 659 helt ledige i Nordland

I februar 2019 er det 2 659 helt ledige i Nordland, dette er 50 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkludere arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3 329. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

13,1 prosent uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av 2018 var 13,1 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 19 790 mottakere av uføretrygd. Dette er 658 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Lav januarledighet i Nordland

I januar 2019 er det 2 791 helt ledige i Nordland, dette er 67 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en økning på 2 prosent.

Færre mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland

I desember 2018 var det 6 079 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger. Dette er 1 015 færre personer enn samme tid ett år tilbake, noe som tilsvarer en nedgang på 14 prosent.

Høyest sykefravær i Nordland

Nordland har hatt nedgang i sykefraværet på 4,7 prosent fra samme kvartal i fjor, mens landet som helhet har en svak nedgang på 1,5 prosent. Til tross for nedgangen, har Nordland fortsatt det høyeste sykefraværet av fylkene.

Økning i ledigheten i november

I november 2018 er det 2 420 helt ledige i Nordland, dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

Uendret ledighet i Nordland i oktober

I oktober 2018 er det 2 329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Lav ledighet i Nordland i september

I september 2018 er det 2 344 helt ledige i Nordland, dette er 116 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 5 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 8 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Nordland har høyest sykefravær i landet

Med et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent i 2. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på hele 6,8 prosent fra samme kvartal i fjor, mot landet som helhet som har en nedgang på 4,1 prosent. Til tross for stor nedgang, har Nordland det høyeste sykefraværet av fylkene.

185 færre ledige i Nordland

I august 2018 er det 2 459 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

2,0 prosent ledighet i Nordland

I juli 2018 er det 2 487 helt ledige i Nordland, dette er 180 færre helt ledige enn på samme tid i fjor¹. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en nedgang på 7 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten 9 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

1,7 prosent ledighet i Nordland

I juni 2018 er det 2 118 helt ledige i Nordland, dette er 408 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en nedgang på 16 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Ingen endring i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2018 har Nordland en nedgang på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har tredje høyest sykefravær av fylkene.

Historisk lav ledighet i Nordland

I mai 2018 er det 2 125 helt ledige i Nordland, dette er 443 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,7 prosent, en reduksjon på 17 prosent siste år. Nordland har aldri hatt lavere ledighet i mai måned tidligere år. I Norge sett under ett er ledigheten 15 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

NAVs bedriftsundersøkelse 2018

Virksomhetene i Nordland kunne ansatt 4 000 flere i 2018 hvis riktige kvalifikasjoner Virksomheter i Nordland kunne ansatt 4 000* flere i 2018 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, undervisning samt transport at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

358 færre ledige i Nordland i april

I april 2018 er det 2 475 helt ledige i Nordland, dette er 358 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 13 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

519 færre ledige i Nordland

I mars 2018 er det 2 442 helt ledige i Nordland, dette er 519 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent siste år. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,3 prosent i 4. kvartal 2017 har Nordland en økning på 1,6 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

465 færre ledige i Nordland

I februar 2018 er det 2 609 helt ledige i Nordland, dette er 465 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 15 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

2,2 prosent ledighet i Nordland

I januar 2018 er det 2 724 helt ledige i Nordland, dette er 649 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,2 prosent, en reduksjon på 19 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Stabilt høyt sykefravær i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,4 prosent i 3. kvartal 2017 har Nordland en økning på 0,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har høyest sykefravær av fylkene.

Historisk lav ledighet i Nordland

I november 2017 er det 2 240 helt ledige i Nordland, dette er 654 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent, en reduksjon på 23 prosent. Dette er den laveste ledigheten i Nordland siden nittitallet. I Norge sett under ett er ledigheten merkbart lavere enn i samme periode i fjor.

457 færre ledige i Nordland i oktober

I oktober 2017 er det 2 407 helt ledige i Nordland, dette er 457 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en reduksjon på 16 prosent. Dette er den laveste ledigheten i Nordland siden september 2008. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

499 færre helt ledige i Nordland

I september 2017 er det 2 460 helt ledige i Nordland, dette er 499 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 17 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Svak økning i sykefraværet i Nordland

Med et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 2.kvartal 2017 har Nordland en økning på 3,3 prosent fra samme kvartal i fjor. Nordland har nest høyest sykefravær av fylkene.

552 færre helt ledige i Nordland

I august 2017 er det 2 644 helt ledige i Nordland, dette er 552 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 17 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledighetsnedgangen fortsetter i Nordland

I juli 2017 er det 2 667 helt ledige i Nordland, dette er 678 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 20 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Ledighetsnedgangen fortsetter i Nordland

I juni 2017 er det 2 526 helt ledige i Nordland, dette er 551 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en reduksjon på 18 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Stabilt sykefravær i Nordland

Med et sykefravær på 6,4 prosent i 1. kvartal 2017 er Nordland blant de tre fylkene med høyest legemeldt sykefravær. Samtidig har Nordland høy andel gradert sykmeldte.

Ledigheten i Nordland går ned

I mai 2017 er det 2 568 helt ledige i Nordland, dette er 477 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent, en reduksjon på 16 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

45 prosent fikk NAV-penger i 2016

45 prosent av alle nordlendinger fikk en eller annen form for statlig ytelse fra NAV i 2016. Totalt ble det betalt ut kr 21 424 000 000 til personer i Nordland fylke.

Stor nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2017 er det 2 833 helt ledige i Nordland, dette er 384 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Fortsatt nedgang i ledigheten

I mars 2017 er det 2 961 helt ledige i Nordland, dette er 364 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent, en reduksjon på 11 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Liten nedgang i sykefraværet i Nordland

Legemeldt sykefravær i Nordland var på 6,2 prosent i 4. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I februar 2017 er det 3 074 helt ledige i Nordland, dette er 422 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

2017 starter med nedgang i ledigheten i Nordland

I januar 2017 er det 3 373 helt ledige i Nordland, dette er 288 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent, en reduksjon på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I november 2016 er det 2 894 helt ledige i Nordland, dette er 248 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 8 prosent. I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor.

Fortsatt nedgang i ledigheten i Nordland

I oktober 2016 er det 2 864 helt ledige i Nordland, dette er 405 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,3 prosent, en reduksjon på 12 prosent. I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I september 2016 er det 2 959 helt ledige i Nordland, dette er 244 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent, en reduksjon på 8 prosent. I Norge sett under er ledigheten redusert i forhold til samme periode i fjor.

Lavere ledighet i Nordland i august

I august 2016 er det 3 196 helt ledige i Nordland, dette er 291 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I Norge sett under er ledigheten uforandret i forhold til samme periode i fjor.

Lavere ledighet i Nordland i juli

I juli 2016 er det 3 345 helt ledige i Nordland, dette er 186 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Fortsatt nedgang i ledigheten i Nordland

I juni 2016 er det 3 077 helt ledige i Nordland, dette er 135 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Stabil ledighet i Nordland i mai

I mai 2016 er det 3 045 helt ledige i Nordland, dette er 30 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Nordlandsbedriftene kunne ansatt 2.850 flere i 2016.

NAVs bedriftsundersøkelse 2016 Virksomheter i Nordland kunne ansatt 2 850 flere i 2016 hvis søkerne hadde hatt rett kompetanse. Det er spesielt innenfor helse- og sosialsektoren, bygg og anlegg, undervisning samt varehandel at mangelen på kvalifikasjoner er størst.

Liten nedgang i ledigheten i Nordland

I april 2016 er det 3 217 helt ledige i Nordland, dette er 58 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Uendret ledighet i Nordland

I mars 2016 er det 3 325 helt ledige i Nordland, dette er 19 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Ledigheten i Nordland går litt ned

I februar 2016 er det 3 496 helt ledige i Nordland, dette er 172 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,9 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I januar 2016 er det 3 661 helt ledige i Nordland, dette er 68 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Svak økning i ledigheten i Nordland i desember

I desember 2015 er det 3 308 helt ledige i Nordland, dette er 96 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Stabil ledighet i Nordland

I november 2015 er det 3 142 helt ledige i Nordland, dette er 46 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Uendret ledighet i Nordland

I oktober 2015 er det 3 269 helt ledige i Nordland, dette er 6 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Ledigheten i Nordland litt ned

I september 2015 er det 3 203 helt ledige i Nordland, dette er 102 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Fortsatt nedgang i ledigheten i Nordland

I august 2015 er det 3 487 helt ledige i Nordland, dette er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,9 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I juli 2015 er det 3 531 helt ledige i Nordland, dette er 161 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,9 prosent. I samme periode stiger ledigheten for landet som helhet.

Ledigheten i Nordland fortsetter å synke

I juni 2015 er det 3 212 helt ledige i Nordland, dette er 183 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I samme periode har ledigheten landet økt med 3 852 personer.

Godt fornøyd med NAV i Nordland

Resultatene fra NAVs brukerundersøkelse viser framgang på de fleste områder i Nordland. Brukernes tilfredshet er høyere i 2015 enn noen gang tidligere. På helhetlig service scorer Nordland høyest i landet for andre år på rad.

Arbeidsgivere fornøyd med mer synlig NAV

Arbeidsgiverundersøkelsen 2015 Arbeidsgivere i Nordland er stadig mer fornøyd med tjenestetilbudet fra NAV og at NAV satser mer på oppsøkende virksomhet i bedriftene med informasjon om sine tjenester. Dette gjenspeiles i resultatene fra 2015 som blant annet viser en markert forbedring i NAV Nordlands markedskompetanse.

Ledigheten i Nordland fortsetter å synke

I mai 2015 er det 3 075 helt ledige i Nordland, dette er 262 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. I samme periode er ledigheten stabil for landet som helhet.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I mars 2015 er det 3 344 helt ledige i Nordland, dette er 90 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I samme periode går ledigheten litt opp for landet som helhet.

Stabil ledighet i Nordland

I februar 2015 er det 3 668 helt ledige i Nordland, dette er 137 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I samme periode går ledigheten litt opp for landet som helhet.

Nordlandsledigheten litt ned

I januar 2015 er det 3 729 helt ledige i Nordland, dette er 182 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I samme periode går ledigheten opp for landet som helhet.

Nedgang i ledigheten i Nordland

I desember er det 3.212 helt ledige i Nordland, dette er 315 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. I samme periode går ledigheten opp for landet som helhet.

Gode tall for Nordland

Ved utgangen av november er det 3.096 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. Nordland har i tillegg 99 færre arbeidssøkere på tiltak enn samme periode i fjor.

Fornøyd med NAVs service

I høst ble det gjennomført lokale brukerundersøkelser ved NAV-kontorene i Nordland. 2000 brukere har talt, og gir NAV i Nordland 5 av 6 poeng når det gjelder service og kundebehandling.

Fortsatt ledighetsnedgang

Ved utgangen av oktober er det 3.275 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. Nordland har i tillegg 351 færre arbeidssøkere på tiltak enn samme periode i fjor.

Flere i arbeid i Nordland

Ved utgangen av september er det 3.305 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. Nordland har i tillegg 280 færre arbeidssøkere på tiltak enn samme periode i fjor.

Fremdeles stabilt arbeidsmarked

Ved utgangen av august er det 3.672 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent, og er en svak nedgang fra samme periode i fjor.

Fortsatt lav ledighet

Ved utgangen av juni er det 3.395 helt ledige i Nordland. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,8 prosent, og er en svak nedgang fra samme periode i fjor.

Lavere sykefravær i Nordland

Legemeldt sykefravær i Nordland var på 6,3 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er 2,3 prosent nedgang i forhold til samme periode i fjor. I samme periode har bruk av graderte sykmeldinger økt.

Positiv utvikling i Nordland

For femte måned på rad er ledighetsutviklingen bedre i Nordland enn landet for øvrig. I mai er det 3 337 helt ledige som gir en arbeidsledighet på 2,7 prosent. Det er 3 prosent færre ledige enn i fjor på samme tid.

Fortsatt positiv utvikling

For fjerde måned på rad er ledighetsutviklingen bedre i Nordland enn landet for øvrig. Ved utgangen av april er det 3 487 helt ledige i Nordland. Det er 12 færre enn i fjor på samme tid, og gir en arbeidsledighet på 2,9 prosent. For landet som helhet øker ledigheten i samme periode.