Logg inn arbeidstjenester

Annonser stilling eller finn kandidater i CV-basen.

  • Logg inn - hvis du er registrert
  • Registrer deg - opprett en bruker og få tilgang til CV-basen og annonser stillinger 
  • Annonser stilling - velg logg inn over hvis du er registrert. 
    Hvis du er arbeidsgiver uten organisasjonsnummer, kan du annonsere stillinger med noen begrensinger.
  • Se statistiske oversikter i CV-basen - Oversikt over yrker og arbeidssted. Hvis du registrerer deg, får du tilgang til opplysninger om kandidatene.