Endringer i søknadsveiviseren

Vi har gjort endringer i søknadsveiviseren. Trenger du kun en førsteside?

Du vil finne de samme skjemaene som tidligere. Hvis du kun trenger en førsteside til innsendingen din, må du:

  1. Finne den søknaden som innsendingen gjelder i søknadsveiviseren
  2. Velge ettersendelse
  3. Krysse av for vedlegg "Annet"
  4. Skriv ut førstesidearket