Få oversikt over sykefraværet

NAV har en statistikkportal tilpasset hver enkelt virksomhet (IA-web). Her får du oversikt over det legemeldte sykefraværet i din virksomhet. Du ser hvordan sykefraværet har utviklet seg over de siste fem årene, og en sykefraværskalkulator viser hva sykefraværet koster.

Oversikten viser antall sykefraværstilfeller og hvor lenge de varer. Du kan se hvordan sykefraværet fordeler seg på kvartal, kjønn, alder, yrker og bruk av gradert sykmelding. Sammenlign sykefraværet i din virksomhet opp imot gjennomsnittet i din næring og sektor, og ikke minst det totale sykefraværet i Norge.

Alle virksomheter har tilgang. Du finner sykefraværsstatistikken på Min side -Arbeidsgiver.